Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Projekat FINALLY

Grundtvig Multilateralni Projekti

Projekat FINALLY

Finansijsko opismenjavanje Roma

... u cilju podizanja nivoa finansijske pismenosti odraslih Roma

1.11.2012. - 31.10.2015.

Partneri na projektu FINALLY

  • Centar za razvoj i obrazovanje Novo Mesto - Slovenija: www.ric-nm.si
  • Codici Agencija za sociološka istraživanja– Italija: www.codiciricerche.it
  • Univerzitet u Trnavi – Slovačka: www.truni.sk
  • Fond za zdravstveni i socijalni razvoj – Bugarska: www.hesed.bg
  • Istraživački centar Univerziteta Pirej – Grčka: www.kep.unipi.gr
  • Techniki Ekpedeftiki KEK SA – Grčka: www.techniki-ekp.gr
  • Action Synergy S.A.: www.action.gr
  • Ekonomski fakultet Niš – Srbija: www.eknfak.ni.ac.rs

Koordinator projekta je Centar za razvoj i obrazovanje Novo Mesto.

Osnovni cilj projekta

Podizanje nivoa finansijske pismenosti odraslih Roma što će im omogućiti da steknu veštine koje će koristiti čitavim generacijama.

Download

www.project-finally.eu

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17