English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Деканaт Економског факултета

Деканат Економског факултета у Нишу се састоји од декана и три продекана: за материјално-финансијска питања, за научни рад и наставна и студентска питања.

Декан Економског факултета у Нишу

Декан Економског факултета у Нишу

Проф. др Тадија Ђукић

dekan@eknfak.ni.ac.rs

телефон: 018/528-601Продекан за наставна и студентска питања

Продекан за наставу и студентска питања

Проф. др Иван Марковић

ivan.markovic@eknfak.ni.ac.rs

телефон: 018/528-690Продекан за материјално-финансијска питања

Продекан за материјално-финансијска питања

Проф. др Биљана Ђорђевић

biljana.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs

телефон: 018/528-603Продекан за научни рад

Продекан за научни рад

Проф. др Драгана Раденковић-Јоцић

dragana.radenkovic@eknfak.ni.ac.rs

телефон: 018/528-689Упис

Студентске организације