English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Научни скупови

Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе

Вршећи своју мисију у области образовања и науке, Економски факултет у Нишу постао је, током времена, препознатљив и по веома успешној организацији научних скупова. Посебно место, при томе, припада научном скупу о регионалном развоју и демографским токовима који се, почев од 1996. организује сваке године, при чему се број учесника, као и број земаља из којих аутори долазе, перманантно повећава.

С обзиром на актуелност тематике, научни скуп под називом “Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе” - својеврсна нишка школа о регионалном развоју и демографским токовима, биће организован и ове године.

ТЕМАТСКА ПОДРУЧЈА

• Регионалне неједнакости – размере, могућности и механизми за њихово смањивање
• Карактеристике актуелних демографских процеса
• Остала питања регионалног развоја и демографских токова

XXIII научни скуп одржаће се 29. јуна 2018. године на Економском факултету у Нишу

Било би нам изузетно задовољство да и ове године својим рефератима и учешћем дате допринос успешном раду нашег Скупа.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC