English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

International business development

9. семестар

 НАЗИВ ПРЕДМЕТАНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Опште рачуноводство и ревизија 3 3 ЕСПБ бода
2. Менаџмент и људски ресурси 3 3 ЕСПБ бода
3. Корпоративне стратегије 3 3 ЕСПБ бода
4. Финансије и банкарство 3 3 ЕСПБ бода
5. Европска заједница 3 3 ЕСПБ бода
6. Маркетинг 3 3 ЕСПБ бода
7. Француски језик I 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 20 20 ЕСПБ бодова

10. семестар

 НАЗИВ ПРЕДМЕТАНедељни Фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Међународне пословне технике 3 3 ЕСПБ бода
2. Међународни маркетинг и регионална тржишта 3 3 ЕСПБ бода
3. Међународно право и опорезивање 3 3 ЕСПБ бода
4. Логистика и међународни транспорт 3 3 ЕСПБ бода
5. Управљање међународним пројектима и предузетништво 3 3 ЕСПБ бода
6. Међународно пословање и управљање ризиком 3 3 ЕСПБ бода
7. Француски језик II 2 2 ЕСПБ бода
8. Дипломски рад (мастер рад)   20 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 40 ЕСПБ бодова
Упис

Студентске организације