English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Извештаји комисије за избор наставника и сарадника

Напомена: Извештаји за избор наставника су доступни јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења, а за избор сарадника 15 дана.

11.12.2023. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор сарадника у настави за ужу научну област Општа економска теорија.
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2023/1211-Izvestaj.pdf    Оглас

04.11.2023. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор сарадника у настави у звање асистент са докторатом на Економском факултету у Нишу, за ужу научну област Привредни развој и економска политика.
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2023/1104-Izvestaj.pdf

04.10.2023. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање (предмети: Финансијски систем и финансијске институције, Банкарски менаџмент, Финансијска тржишта и Банкарство).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2023/1004-Izvestaj.pdf    Оглас

27.09.2023. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештаје Комисија за избор за избор сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област:
- Математика и статистика у економији

27.09.2023. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештаје Комисија за избор за избор сарадника у звање асистент за ужу научну област:
- Међународна економија
- Пословно управљање
- Пословно управљање
- Пословно управљање
- Трговинско право
- Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
- Финансије, банкарство и осигурање

07.03.2023. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (предмети: Пословне финансије, Управљање ризиком и осигурање, Стратегијски и финансијски менаџмент и Управљање ризиком).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2023/0307-Izvestaj.pdf    Оглас

21.09.2022. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештаје Комисија за избор за избор сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област:
а) Међународна економија www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj1.pdf
б) Пословно управљање www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj2.pdf
в) Пословно управљање www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj3.pdf
г) Пословно управљање www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj4.pdf
д) Трговинско право www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj5.pdf
ђ) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj6.pdf
е) Финансије, банкарство и осигурање www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj7.pdf

22.08.2022. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање наставник страног језика на Економском факултету у Нишу, за ужу научну област Англистика (предмет: Енглески језик).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0822-Izvestaj.pdf    Оглас

04.05.2022. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу научну област Пословна информатика (предмети: Информатика, Електронско пословање, Управљање електронским пословањем и Пословни информациони системи).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0504-Izvestaj.pdf    Оглас

24.12.2021. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу научну област Привредни развој и економска политика (предмети: Економика индустрије, Индустријски менаџмент, Економика туризма и Регионална економија).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2021/1224-Izvestaj.pdf    Оглас

23.12.2021. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (предмети: Управљачко рачуноводство, Рачуноводство трошкова, Рачуноводство финансијских институција, Стратегијско управљачко рачуноводство и Менаџмент перформанси).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2021/1223-Izvestaj.pdf    Оглас

21.12.2021. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (предмети: Финансијско рачуноводство, Ревизија, Ревизија јавног сектора и Рачуноводствено вредновање финансијских инструмената).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2021/1221-Izvestaj.pdf    Оглас

01.10.2021. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање (предмети: Финансијски систем и финансијске институције, Банкарски менаџмент, Финансијска тржишта и Банкарство).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2021/1001-Izvestaj.pdf

28.05.2021. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Математика и статистика у економији (предмети: Операциона истраживања. Финансијска и актуарска математика, Теорија одлучивања, Актуарско моделирање).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2021/0528-Izvestaj.pdf

27.05.2021. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Привредни развој и економска политика (предмети: Економика трговине, Трговински менаџмент, Трговински маркетинг, Савремена трговина).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2021/0527-Izvestaj.pdf

28.12.2020. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Пословна информатика (предмети: Информатика, Електронско пословање, Управљање електронским пословањем и Пословни информациони системи).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1228-Izvestaj.pdf

18.12.2020. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Економска географија (предмети: Економска географија, Регионална географија света, Туристичка географија са основама туризма, Валоризација туристичког потенцијала и Туризам и животна средина).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1218-Izvestaj.pdf

17.12.2020. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Пословно управљање (предмети: Планирање и политика предузећа, Стратегијски менаџмент, Управљање производњом, Пословна стратегија, Управљање пословним процесима и Стратегија раста и развоја предузећа).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1217-Izvestaj.pdf

10.12.2020. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Пословно управљање (предмети: Стратегијски менаџмент логистике, Управљање каналима дистрибуције, Канали маркетинга, Међународна логистика, Управљање ланцима снабдевања и Риверсна логистика).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1210-Izvestaj.pdf

16.11.2020. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање редовни или ванредни професор на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Привредни развој и економска политика (предмети: Национална економија, Економска политика, Макроекономска теорија и политика и Макроекономска политика и привредни развој)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1116-Izvestaj.pdf

06.11.2020. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештаје Комисија:
а) за избор сарадника у звање асистент за ужу научну област Привредни развој и економска политика
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1106-Izvestaj-A.pdf
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1106-Izvestaj-A1.pdf
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1106-Izvestaj-A2.pdf
б) за избор сарадника у звање асистент за ужу научну област Математика и статистика у економији.
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1106-Izvestaj-B.pdf
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1106-Izvestaj-B1.pdf

14.02.2020. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештаје Комисија:
а) за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Математика и статистика у економији (предмети: Статистика, Статистичка анализа у маркетингу, Статистичка контрола квалитета
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/0214-Izvestaj1.pdf
б) за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (предмети: Управљачко рачуноводство, Рачуноводство трошкова, Рачуноводство финансијских институција, Стратегијско управљачко рачуноводство и Менаџмент перформанси).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/0214-Izvestaj2.pdf
в) за избор наставника у звање редовни или ванредни професор на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Општа економска теорија (предмети: Основи економије, Политичка економија, Друштвена економика).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/0214-Izvestaj3.pdf

21.11.2019. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Романистика (предмет Француски језик).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/1120-Izvestaj.pdf

04.11.2019. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Привредни развој и економска политика (предмети: Национална економија и Економска политика).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/1104-izvestaj.pdf

06.09.2019. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање сарадник у настави на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Привредни развој
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0906а-Izvestaj.pdf и економска политика и за ужу научну област Математика и статистика у економији.
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0906b-Izvestaj.pdf

17.05.2019. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештаје Комисија:
а) за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Микроекономија (предмети: Микроекономија, Теорија и политика цена и Микроекономска анализа)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-1-Izvestaj.pdf
б) за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Пословно управљање (предмети: Управљање ресурсима предузећа, Предузетништво, Управљање пословним процесима и Пословна етика)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-2-Izvestaj.pdf
в) за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Пословно управљање (предмети: Предузетништво, Основи менаџмента, Менаџмент малих и средњих предузећа и Пословна етика
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-3-Izvestaj.pdf
г) за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Математика и статистика у економији (предмети: Статистика, Статистичка анализа у маркетингу и Статистичка контрола квалитета)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-4-Izvestaj.pdf
за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање (предмети: Монетарна економија, Јавне финансије и Монетарни и фискални менаџмент)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-5-Izvestaj.pdf

24.01.2019. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (предмети: Финансијско рачуноводство и Специјални биланси).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0124-Izvestaj.pdf

22.10.2018. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звањe доцент за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање (предмети: Банкарски менаџмент, Финансијска тржишта, Финансијски систем и финансијске институције и Банкарство).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2018/1022-Izvestaj.pdf

19.10.2018. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (предмети: Теорија и анализа биланса, Ревизија и Ревизија јавног сектора).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2018/1018-Izvestaj.pdf

13.07.2018. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Информатика, информатика и кибернетика у економији (предмети: Информатика и Електронско пословање).
Извештај Комисије доступан је на линку:
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2018/Izvestaj_izborDocentInformatika.pdf

02.06.2018. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни или редовни професор на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Привредни развој и економска политика (предмети: Аграрни менаџмент, Менаџмент у туризму, Аграрна политика и Туризам и животна средина).

01.06.2018. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни или редовни професор на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Макроекономија, (предмети: Макроекономија, Економија капитала и финансирање развоја, Макроекономска политика и привредни развој и Макроекономија отворене привреде).

24.04.2018. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни или редовни професор на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Општа економска теорија, (предмети: Економске доктрине, Економика транзиције и Савремене економске теорије).

14.12.2017. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни или редовни професор на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Међународна економија, (предмети: Међународна економија, Менаџмент у спољној трговини и Међународне финансије).

22.11.2017. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање ванредни или редовни професор на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Пословно управљање (предмети: Управљање ресурсима предузећа, Управљање људским ресурсима и Међународни менаџмент људских ресурса).

06.07.2017. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Информатика, информатика и кибернетика у економији (предмети: Информатика и Електронско пословање).
Извештај Комисије доступан је на линку: www.eknfak.ni.ac.rs/dl/Izvestaj-Komisije-2017-07-06.pdf.

07.04.2017. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање редовни професор на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Пословно управљање (предмети: Маркетинг, Понашање потрошача, Маркетинг комуницирање, Релациони маркетинг и Маркетинг услуга).

03.02.2017. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Филозофија (предмети: Основи филозофије и Филозофија економије).

26.01.2017. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Социологија (предмет Социологија).

17.01.2017. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Пословно управљање (предмети: Маркетинг, Понашање потрошача и Маркетинг комуницирање).

13.01.2017. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Пословне финансије, рачуноводство и ревизија (предмети: Финансијско рачуноводсво и Ревизија).

23.12.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Пословне финансије, рачуноводство и ревизија (предмети: Управљачко рачуноводство, Рачуноводство трошкова, Рачуноводство финансијских институција и Специјална рачуноводства).

23.12.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Привредни развој и економска политика (предмети: Економика индустрије, Индустријски менаџмент и Економика туризма).

05.11.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање (предмети: Банкарски менаџмент, Финансијски систем и финансијске институције и Финансијска тржишта).

01.11.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Пословне финансије, рачуноводство и ревизија (предмети: Пословне финансије и Управљање ризиком и осигурање).

04.10.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент или ванредни професор на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Привредни развој и економска политика (предмети: Економика трговине, Трговински менаџмент, Трговински маркетинг и Интернационализација малопродаје).

13.09.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор наставника у звање доцент или ванредни професор на Економском факултету у Нишу за ужу научну област Економска статистика, примена математичких и статистичких метода у економским истраживањима (предмети: Операциона истраживања, Финансијска и актуарска математика и Теорија одлучивања).

Упис

Студентске организације