English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР

Почев од 19.02.2010. године студентима докторских академских студија је за потребе студијског истраживачког рада на располагању ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР.

Студентима је на располагању бесплатно коришћење KoBSON базе стручних часописа и других публикација из читавог света. KoBSON тренутно обезбеђује корисницима преко 35.000 страних научних часописа у пуном тексту, и око 40.000 наслова књига, као и неколико индексних база података из свих научних области.

Поред наведене могућности, студентима је на располагању и библиотечки фонд Економског факултета у Нишу.

Истраживачки центар је лоциран у позајмном одељењу бибилиотеке Факултета (сутурен). Центар је отворен у време рада позајмног одељења библиотеке (радним даном од 8.00 до 18.00 и суботом од 8.00 до 13.00 сати).

Желимо Вам пуно успеха у студијском истраживачком раду!

Istrazivacki centar

Упис

Студентске организације