English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Календар пријемног испита

Већину датума у вези са уписом студената одређује Министарство просвете па смо у могућности да дамо само оквирне термине за поједине фазе пријемног испита. Припремна настава се организује између завршетка наставе у средњим школама и пријемног испита. То је најчешће трећа или четврта недеља месеца јуна.

Пријава за полагање пријемног испита се обавља у три дана, најчешће након 20. јуна.

Након уношења података о пријављеним кандидатима и сабирања поена из средње школе, на огласној табли и сајту Факултета се објављује листа студената пријављених за полагање пријемног испита.

Пријемни испит се за све кандидате организује у једном дану, најчешће између 30. јуна и 3. јула).

Највише пет дана након пријемног испита се објављује прелиминарна ранг листа у којој су збирно и појединачно приказани поени остварени у средњој школи, као и поени остварени на пријемном испиту). У једном од два наредна дана кандидати који су полагали пријемни испит могу погледати свој рад и евентуално уложити приговор. Приговоре разматра предметни наставник и комисија која може извршити корекцију уколико се констатује грешка у евидентирању тачних одговора или сабирању поена.

Након анализе свих приговора објављује се коначна ранг листа која се више не може мењати и по којој се врши упис студената. Упис на прву годину студија се најчешће обавља између 10. и 15. јула. Студенти који се на ранг листи налазе до броја одобреног за студирање на терет буџета не плаћају школарину, а остали се уписују као самофинансирајући.Наглашавамо да у претходних десетак година није попуњен одобрени број за самофинансирајуће студенте.

Уколико се након завршетка уписа неко од студената који је остварио право финансирања из буџета не појави са документацијом за упис на прву годину студија, линија која разграничава буџетске од самофинансирајућих студената се помера за број упражњених места. Ово клизање листе се обавља крајем радног дана у којем се завршава упис на прву годину студија.

 

Упис

Студентске организације