English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Литература за припремање пријемног испита

Кандидати полажу пријемни испит из два предмета, по избору, од следећа четири понуђена: Политичка економија (Основи економије), Економика предузећа (Пословна економија), Математика и Социологија. Литература за спремање пријемног испита је следећа.

Политичка економија (основи економије)

  • Д.Китановић, Н.Голубовић и Д. Петровић: "Приручник за полагање класификационог испита из Предмета Политичка економија (Основи економије)", Економски факултет, Ниш, 2006.
  • Д. Богдановић и Г.Иванишевић:"Основи економије", уџбеник за први разред економске школе,
  • Д.Драгишић, Б.Илић, Б.Медојевић, М.Павловић:"Основи економије", уџбеник за други разред економске школе

 

Економика предузећа (пословна економија)

  • Б.Ставрић, Б.Пауновић и П.Бојовић:"Пословна економија", уџбеник за први разред економске школе.
  • Н.Фигар,Р.Милојевић: Пословна економија, приручник за припрему пријемног испита, Економски факултет, Ниш, 2006

 

Социологија

  • М.Митровић и С.Петровић: "Социологија", уџбеник за трећи разред стручних школа и четврти разред гимназије, "Завод за уџбенике и наставна средства", Београд, 2003.
  • Петар Хафнер, "Приручник за полагање пријемног испита из Социологије", Економски факултет, Ниш, 2009.

 

Математика

  • С Богдановић, М.Милојевић, Ж. Поповић, Н.Стојковић: "Збирка задатака из Математике за пријемни испит на Економском факултету у Нишу", "МБ-Графика", Ниш, 2003.
  • В.Богославов: "Збирка задатака из Математике I", 2002.
  • В.Богославов: "Збирка задатака из Математике II", 2002.
Упис

Студентске организације