English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Основне академске студије

Студијски програм Економија

Студијски програм Економија конципиран је у складу са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом. Основне академске студије у оквиру студијског програма трају четири године (8 семестара). Са завршетком основних академских студија студент остварује 240 ЕСПБ и стиче академски назив дипломираног економисте. Након основних академских студија, студент може уписати дипломске академске студије (мастер) у трајању од  једне године (2 семестра, 60 ЕСПБ).

Студијски програм Економија састоји се од седам модула:

Структуру, сврху, циљеве студијског програма и компетенције дипломираних студената на 
студијском програму Економија можете видети овде.

 

Студијски програм Економија 180

Основне академске студије у оквиру студијског програма Економија 180 трају три године (6 семестара). Са завршетком основних академских студија на овом студијском програму студент остварује 180 ЕСПБ и стиче академски назив економисте. Након основних академских студија, студент може уписати мастер академске студије у трајању од две године (4 семестра, 120 ЕСПБ).

Структуру, сврху, циљеве студијског програма и компетенције дипломираних студената на
студијском програму Економија 180 можете видети овде.

 

Упис

Студентске организације