English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставници страних језика

Мр Јелена Баста

Звање: виши предавач
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II S 3 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: jelena.basta@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-654
Предмети: ОАС - 4021 Енглески језик I
ОАС - 4029 Енглески језик II
ОАС - 4121 Енглески језик III
ОАС - 4129 Енглески језик IV
ОАС - 4496 Енглески језик - други страни језик
ОАС - 4521 Енглески језик 1
ОАС - 4522 Енглески језик 2
ОАС - 4523 Енглески језик 3
ОАС - 4524 Енглески језик 4
Биографија: Cirriculum vitae

Славица Пејић

Звање: предавач
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II S 3 други спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: slavica.pejic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-654
Предмети: ОАС - 4024 Француски језик I
ОАС - 4032 Француски језик II
ОАС - 4124 Француски језик III
ОАС - 4132 Француски језик IV
ОАС - 4499 Француски језик - други страни језик
ОАС - 4525 Француски језик 1
ОАС - 4526 Француски језик 2
ОАС - 4527 Француски језик 3
ОАС - 4528 Француски језик 4
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације