English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Савет Економског факултета

О  Д  Л  У  К  A

о избору чланова Савета Економског факултета у Нишу

Решење о именовању чланова Савета изабраних од стране оснивача.

I

За чланове Савета Економског факултета у Нишу – представника наставног и ненаставног особља Факултета на мандатни период од четири године бирају се:

а) Из структуре редовних професора

 1.   Др  Драган Петровић, редовни професор
 2.   Др  Снежана Радукић, редовни професор
 3.   Др  Винко Лепојевић, редовни професор
 4.   Др  Жарко Поповић, редовни професор
 5.   Др  Марина Ђорђевић, редовни професор
 6.   Др  Дејан Ђорђевић, редовни професор,
 7.   Др  Игор Младеновић, редовни професор,
 8.   Др  Горан Миловановић, редовни професор,
 9.   Др  Татјана Стевановић, редовни професор,
 10.   Др  Светлана Соколов Младеновић

б) Из структуре ванредних професора

 1. Др  Милица Ђорђевић, ванредни професор

в) Из структуре ненаставног особља

 1. Милан Перковић.

II

За чланове Савета – представника Студентског парламента Економског факултета у Нишу бирају се:

 1. Кристина Петровић, студент мастер академских студија,
 2. Марина Георгиевски, студент основних академских студија,
 3. Александар Манасијевић, студент докторских академских студија.

Мандат чланова Савета представника Студентског парламента Факултета траје до избора новог сазива Студентског парламента. 

Упис

Студентске организације