English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Упис студената

Упис нових студента

У прву годину основних студија могу се уписати:

 • кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању економске струке или завршену гимназију;
 • кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању других струка ако су у претходном образовању савладали програме од значаја за ове студије и то: Основе политичке економије (Основи економије), Економике предузећа, Националне економије и Статистике.
oпширније

Документација потребна за упис на Факултет

Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе следећу документацију:

 1. пријаву за конкурс (купује се на скриптарници)
 2. извод из матичне књиге рођених
 3. сведочанства свих разреда средњег образовања (оригинал)
 4. сведочанство (диплому) о завршном испиту (оригинал)
 5. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (на поменути број жиро рачуна у одговарајућем износу).
 6. доказ о уплати накнаде за полагање допунских испита (уплата се врши у одговарајућем износу на жиро рачун Економског факултета у Нишу бр. 840-1683666-17)

Кандидати су дужни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

oпширније

Пријемни испит

Кандидати који конкуришу за упис у I годину студија полажу пријемни испит из два предмета, по избору, од следећа четири понуђена:

 • Политичка економија (Основи економије),
 • Економика предузећа (Пословна економија),
 • Математика и
 • Социологија
oпширније
Упис

Студентске организације