English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

22.12.2022. године у 11.00 часова, у сали 5, кандидат Тања Филиповић браниће мастер рад под називом „Спољна трговина земаља чланица CEFTA споразума“.

21.12.2022. године у 13.30 часова, у сали БС, кандидат Милан Ђокић браниће мастер рад под називом „Развој система за мерење перформанси треће мисије универзитета“.

16.12.2022. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Иконија Стаменковић браниће мастер рад под називом „Мерење перформанси продуктивности, квалитета и времена у модерном передузећу“.

16.12.2022. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Александра Рајковић браниће мастер рад под називом „Управљање пословним перформансама и ризицима предузећа“.

15.12.2022. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јована Миленковић браниће мастер рад под називом „Мерење перформанси продуктивности у функцији унапређења пословања“.

15.12.2022. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Катарина Стојиљковић браниће мастер рад под називом „Обрачун трошкова по активностима и мерење перформанси“.

13.12.2022. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Јелена Голубовић браниће мастер рад под називом „Спољна трговина земаља чланица BRICS-а“.

09.12.2022. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ана Крстић браниће мастер рад под називом „Утицај пандемије КОВИД-19 на етичност понашања на тржишту криптовалута“.

09.12.2022. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Јана Китановић браниће мастер рад под називом „Улога земаља BRICS-а у обликовању глобалних економских односа“.

08.12.2022. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Мима Живковић браниће мастер рад под називом „Пословна етика као основ превазилажења изазова електронског пословања“.

07.12.2022. године у 14.00 часова, у сали института, кандидат Александар Костић браниће мастер рад под називом „Јавни дуг и привредни раст у условима пандемије COVID-19“.

07.12.2022. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Милица Коцић браниће мастер рад под називом „Туристички потенцијали општине Мерошина“.

29.11.2022. године у 14.00 часова, у сали за седнице, кандидат Лазар Денић браниће мастер рад под називом „Мерење и управљање идентитетом предузећа“.

26.11.2022. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ђорђе Петровић браниће мастер рад под називом „Ревизија ефикасности информационог система за Регистар непокретности у јавној својини“.

18.11.2022. године у 14.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милица Лозанац мастер рад под називом „Утицај Индустрије 4.0 на риверсну логистику“.

Упис

Студентске организације