English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат мр Данило Лучић, под називом „Утицај корупције на економски раст“, дана 07.12.2018. године (петак) са почетком у 13.00 сати, у сали за седнице Факултета

30.11.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Драгана Ранђеловић, под називом „ Рачуноводствена регулатива као претпоставка квалитета финансијских извештаја“, дана 26.11.2018. године (понедељак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета

20.11.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Сунчица Станковић, под називом „ Примена метода зависности у анализи разлика у зарадама између полова у Републици Србији“, дана 05.10.2018. године (петак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета.

27.09.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Драгана Петковић, под називом „ Реперкусије система трансфера у јавним финансијама на изабране макроекономске варијабле“, дана 01.10.2018. године (понедељак) са почетком у 13.00 сати, у сали за седнице Факултета.

25.09.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторске дисертације кандидати:
- Милан Михајловић, дисертацију под називом „Унапређење квалитета пословних процеса у предузећима индустрије млека у Републици Србији“, дана 28.09.2018. године (петак) са почетком у 10.00 сати, у сали за седнице Факултета;
- Мр Веселин Пјешчић, дисертацију под називом „Могућности и ограничења политике девизног курса у контексту циљања инфлације“, дана 29.09.2018. године (субота) са почетком у 11.00 сати, у сали за седнице Факултета.

21.09.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторске дисертације кандидати:
- мр Зоран Ковачевић, дисертацију под називом „Улога наутичког турзма у одрживом развоју Црне Горе“, дана 10.09.2018. године (понедељак) са почетком у 10.00 сати, у сали за седнице Факултета;
- Јелена Станојевић, дисертацију под називом „Структурне промене у пољопривреди Републике Србије у функцији унапређења конкурентности“, дана 13.09.2018. године (четвртак) са почетком у 10.00 сати, у сали за седнице Факултета.

04.09.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат мр Марија Николић, под називом „Маркетинг оријентација као детерминанта конкурентности произвођача воћа и воћних сокова у Републици Србији“, дана 01.09.2018. године (субота) са почетком у 11.00 сати, у сали 1 Факултета.

24.08.2018.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC