English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

07.02.2019. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Милош Јанковић браниће мастер рад под називом „Примена мултиваријационе анализе у истраживању понашања потрошача у процесу куповине услуга“.

22.01.2019. године у 10.00 часова, у сали 6, кандидат Јована Јовановић браниће мастер рад под називом „Контролни механизми заштите од превара у финансијском извештавању“.

22.01.2019. године у 13.45 часова, у сали 6, кандидат Соња Ђурић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о успешности пословања „Вива 92“ д.о.о. Крушевац“.

22.01.2019. године у 11.15 часова, у сали 6, кандидат Даница Кузмановић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о приходима предузећа АД „Планинка“ Куршумлија“.

22.01.2019. године у 12.30 часова, у сали 6, кандидат Милош Милошевић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о пословању предузећа“.

22.01.2019. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милош Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Анализа цена у спољнотрговинској размени пољопривредно-прехрамбених производа Републике Србије“.

21.01.2019. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ђурђија Марјановић браниће мастер рад под називом „Oдлука о структури капитала предузећа: теоријско-практични аспекти“.

17.01.2019. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Драгана Кутић браниће мастер рад под називом „Управљање транспортом као делом ланца снабдевања у циљу заштите животне средине“.

15.01.2019. године у 11.00 часова, у сали 6/2, кандидат Љиљанa Митровић браниће мастер рад под називом „Пословна примена Google аналитике“.

15.01.2019. године у 12.30 часова, у сали 6/2, кандидат Милан Миљковић браниће мастер рад под називом „Примена Moodle платформе у електронском учењу“.

11.01.2019. године у 10.30 часова, у сали за седнице, кандидат Милена Љубеновић браниће мастер рад под називом „Политика и мере подршке развоју пољопривреде у Републици Србији“.

11.01.2019. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Душан Цветановић браниће мастер рад под називом „Одрживост као компонента концепта људског развоја“.

09.01.2019. године у 13.45 часова, у сали за седнице, кандидат Марија Станимировић браниће мастер рад под називом „Развој партнерских односа у савременој трговинској пракси“.

25.12.2018. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Марта Глишовић браниће мастер рад под називом „Квалитет услуге у функцији управљања односима са клијентима у услужним организацијама“.

21.12.2018. године у 18.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јелена Златковић браниће мастер рад под називом „Анализа утицаја управљања квалитетом на ниво иновативности предузећа“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC