English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

25.12.2018. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Марта Глишовић браниће мастер рад под називом „Квалитет услуге у функцији управљања односима са клијентима у услужним организацијама“.

21.12.2018. године у 18.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јелена Златковић браниће мастер рад под називом „Анализа утицаја управљања квалитетом на ниво иновативности предузећа“.

20.12.2018. године у 15.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ивана Јовановић браниће мастер рад под називом „Стратегије остваривања конкурентске предности стратегијских алијанси авиокомпанија“.

20.12.2018. године у 17.00 часова, у сали за седнице, кандидат Душан Грујић браниће мастер рад под називом „Интегрисано управљање ризицима у глобалним ланцима снабдевања“.

18.12.2018. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Татјана Станковић Јовановић браниће мастер рад под називом „Улоге запослених у имплементацији савремених концепата управљања квалитетом“.

18.12.2018. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Марија Стојадиновић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о токовима готовине на примеру предузећа НИС а.д. Нови Сад“.

18.12.2018. године у 15.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јована Станковић браниће мастер рад под називом „Формулисање стратегије раста и конкурентности предузећа у телекомуникационом сектору у Републици Србији“.

18.12.2018. године у 17.00 часова, у сали за седнице, кандидат Нина Ћирић браниће мастер рад под називом „Повећање ризика у ланцу снабдевања и методе за њихово смањење“.

17.12.2018. године у 12.00 часова, у сали 6/2, кандидат Катарина Анђелковић браниће мастер рад под називом „Мобилно истраживање тржишта“.

17.12.2018. године у 14.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јована Радовановић браниће мастер рад под називом „Улога бенчмаркинга у управљању интелектуалним капиталом предузећа“.

14.12.2018. године у 10.30 часова, у сали 5, кандидат Милијана Лазић браниће мастер рад под називом „Модели креирања компензационог пакета експтаријата на примеру компаније BizLink Technology SRB d.o.o.“.

14.12.2018. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Аница Васић браниће мастер рад под називом „Концепти, елементи, интрументи и најбоље праксе менаџмента перформанси“.

13.12.2018. године у 10.30 часова, у сали 5, кандидат Сања Динић браниће мастер рад под називом „Фактори избора приступа за попуњавање руководећих радних места у подружницама у иностранству“.

13.12.2018. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Славиша Јовановић браниће мастер рад под називом „Анализа туристичког потенцијала општине Куршумлија са освртом на бањски туризам“.

13.12.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Владимир Ераковић браниће мастер рад под називом „Улога простора у планирању политике развоја туризма“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC