English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

15.06.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милан Стојановић браниће мастер рад под називом „Дивидендна политика компанија у Републици Србији“.

13.06.2019. године у 12.00 часова у сали за седнице, кандидат Деспот Симоновић браниће мастер рад под називом „Облици туризма у функцији одрживог развоја“.

10.06.2019. године у 11.30 часова, у сали 8, кандидат Милојко Крстић браниће мастер рад под називом „Развој мобилног пословања базираног на социјалним технологијама и медијима“.

10.06.2019. године у 13.00 часова, у сали 5, кандидат Катарина Станојевић браниће мастер рад под називом „Стране директне инвестиције и дигитална економија“.

10.06.2019. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јелена Кричак браниће мастер рад под називом „Вишекритеријумска анализа преференција потрошача у односу на перформансе нове генерације аутомобила“.

04.06.2019. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Бобана Петровић браниће мастер рад под називом „Систем квалитета у производњи органске хране“.

03.06.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Тијана Димитријевић браниће мастер рад под називом „Улога управљачког рачуноводства у дизајнирању менаџмента перформанси“.

10.05.2019. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Војин Филић браниће мастер рад под називом „Детерминанте тражње за производима неживотног осигурања – компаративна анализа Република Србија и Република Хрватска“.

09.05.2019. године у 11.30 часова, у сали за седнице, кандидат Милена Борисов браниће мастер рад под називом „Трговина у условима дигиталне економије“.

10.04.2019. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Душан Живковић браниће мастер рад под називом „Друштвена инфраструктура као ограничавајући фактор економске конвергенције земаља“.

10.04.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Маријана Јовановић браниће мастер рад под називом „Улога информационих система и технологија у трансформацији управљања људским ресурсима“.

03.04.2019. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Зоран Јанковић браниће мастер рад под називом „Валутна криза Русије“.

15.03.2019. године у 11.00 часова, у сали 6, кандидат Мирјана Петровић браниће мастер рад под називом „Рачуноводствени и порески аспекти сталних средстава“.

13.03.2019. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Марко Љубеновић браниће мастер рад под називом „Дигитална аналитика друштвених медија“.

13.03.2019. године у 15.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милан Николић браниће мастер рад под називом „Развој предузетничких вештина и предузетничког духа код младих у Републици Србији кроз учешће у „ученичким компанијама“.

Упис

Студентске организације

AISEC