English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

28.05.2020. године у 10.30 часова, у сали БС, кандидат Ивана Илић браниће мастер рад под називом „Екотуризам у функцији очувања квалитета животне средине“.

25.05.2020. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Наташа Ранђеловић браниће мастер рад под називом „Концепт еколошких иновација у политици заштите животне средине“.

27.03.2020. године у 12.00 часова, у сали 6, кандидат Милица Павловић браниће мастер рад под називом „Релевантност обелодањивања индикатора друштвених перформанси за финансијску успешност предузећа укључених у BELEXline индекс“

19.03.2020. године у 13.30 часова, у сали за седнице, кандидат Ивана Илић браниће мастер рад под називом „Екотуризам у функцији очувања квалитета животне средине“. Економски факултет Универзитета у Нишу Економски факултет Универзитета у Нишу

17.03.2020. године у 13.00 часова, у сали 6, кандидат Јована Павловић браниће мастер рад под називом „Савремени концепт развоја бањског туризма - пример Француске“.

11.03.2020. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Бранислав Новковић браниће мастер рад под називом „Макроекономске импликације транзиције финансијских тржишта у земљама Централне Европе“

10.03.2020. године у 12.00 часова, у сали БС, кандидат Мирко Богдановић браниће мастер рад под називом „Утицај иновационе способности на конкурентност земаља Југоисточне Европе“.

06.03.2020. године у 12.00 часова, у сали БС, кандидат Марина Стојановић браниће мастер рад под називом „Спољна трговина земаља чланица BRICS-а“.

05.03.2020.ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ – МАСТЕР РАДА Дана 10.03.2020. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Ивана Тевденић браниће мастер рад под називом „Управљање односима између чланова ланца снабдевања“. Пред Комисијом у саставу: 1. др Горан Миловановић 2. др Александра Анђелковић 3. др Сузана Ђукић Ниш, 05.03.2020. године ДЕКАН ФАКУЛТЕТА, Проф. др Тадија Ђукић

05.03.2020. године у 13.00 часова, у сали БС, кандидат Страхиња Јоцић браниће мастер рад под називом „Улога и значај пореза на потрошњу у пореским системима земаља Западног Балкана“.

19.02.2020. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Никола Миладиновић браниће мастер рад под називом „Улога тржишних институција у развоју трговине“.

18.02.2020. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Мате Петровић браниће мастер рад под називом „Управљање ланцем снабдевања у сектору услуга“.

27.01.2020. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Јелена Николов браниће мастер рад под називом „Компензациони програми за менаџере у функцији механизма корпоративног управљања“.

27.01.2020. године у 11.30 часова, у сали за седице, кандидат Маријана Гојковић браниће мастер рад под називом „Утицај асиметричне информисаности актера на функционисање финансијских тржишта“.

15.01.2020. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ирена Павловић браниће мастер рад под називом „Здравље као компонента људског капитала“.

Упис

Студентске организације