English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

14.10.2019. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Лидија Лекић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о новчаним токовима на примеру нафтних компанија у Републици Србији“.

11.10.2019. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Катарина Стојановић браниће мастер рад под називом „Међународни монетарни фонд и глобална економско-финансијска криза“

10.10.2019. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Александра Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Перформансе пореског система Шпаније“.

08.10.2019. године у 12.00 часова, у сали 13, кандидат Милица Сибиновић браниће мастер рад под називом „Koмпаративна анализа опорезивања добити правних лица“.

07.10.2019. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Нина Мидић браниће мастер рад под називом „Рачуноводствени третман заједничких аранжмана“.

07.10.2019. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Сања Димитријевић браниће мастер рад под називом „Анализа финансијске позиције и успешности пословања на примеру предузећа „Металац“ а.д. Горњи Милановац“.

07.10.2019. године у 10.30 часова, у сали за седнице, кандидат Оливер Стојановић браниће мастер рад под називом „Волумен и структура монетарих агрегата“.

04.10.2019. године у 14.00 часова, у сали института, кандидат Тамара Војиновић браниће мастер рад под називом „Компаративна анализа савремених аукцијских система“.

04.10.2019. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Јелена Игић браниће мастер рад под називом „Примена статистичких метода у анализи квалитета података у Регистру привредних субјеката“.

04.10.2019. године у 13.00 часова, у сали 5, кандидат Александра Стојановић браниће мастер рад под називом „Обновљиви и необновљиви ресурси у функцији одрживог развоја“.

04.10.2019. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Тамара Станковић браниће мастер рад под називом „Унапређење пословних операција ланца снабдевања применом lean концепта“.

03.10.2019. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Лазар Ристић браниће мастер рад под називом „Буџетски систем Републике Србије“.

02.10.2019. године у 14.00 часова, у сали института, кандидат Ана Пушица браниће мастер рад под називом „Анализа конкуренције на тржишту текст класификатора - пример компаније НИРИ 4НЛ“.

02.10.2019. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Александар Поповић браниће мастер рад под називом „Ревизија сврсисходности у јавном сектору у Републици Србији“.

01.10.2019. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јована Миленовић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о нематеријалној имовини у Републици Србији“.

Упис

Студентске организације