English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

20.12.2023. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Далибор Стојановић браниће мастер рад под називом „Управљање залихама у аутомобилској индустрији засновано на Just-in-sequence стратегији“.

15.12.2023. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Немања Богојевић браниће мастер рад под називом „Стратегије позиционирања производа у трговини“.

15.12.2023. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Споменка Дачић браниће мастер рад под називом „Адекватност капитала банкарских сектора у земљама Западног Балкана“.

14.12.2023. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ивана Ћирић браниће мастер рад под називом „Екстерни узроци савремених инфлација“.

14.12.2023. године у 14.30 часова, у сали 5, кандидат Иван Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Примена тестова у ревизији краткорочних и дугорочних обавеза“.

09.12.2023. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Александар Стефановић браниће мастер рад под називом „Функционисање система мера перформанси услужних предузећа“.

09.12.2023. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Јована Јовановић браниће мастер рад под називом „Стратегијско управљачко рачуноводство као основа мерења перформанси непрофитних организација“.

07.12.2023. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Виолета Станковић браниће мастер рад под називом „Улога ваздушног саобраћаја у развоју туризма у свету и Републици Србији“.

06.12.2023. године у 11.30 часова, у рачунарској сали 8, кандидат Марија Митић браниће мастер рад под називом „Пословна примена технологије великих података“.

06.12.2023. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Сандра Симоновић браниће мастер рад под називом „Потенцијали развоја спелеотуризма Републике Србије“.

06.12.2023. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Миљана Тодоровић браниће мастер рад под називом „Риверсна логистика као кључна димензија и основ одрживе конкурентске предности зеленог ланца снабдевања“

22.11.2023. године у 13.30 часова, у сали института, кандидат Дарко Анђелковић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о успешности пословања предузећа – теоријски и практични аспект“.

20.11.2023. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Драгана Јовановић браниће мастер рад под називом „Државна помоћ и политика заштите конкуренције“.

20.11.2023. године у 12.00 часова, у сали 6, кандидат Невена Стаменковић браниће мастер рад под називом „Перспективе развоја екотуризма Шумадијског округа“.

15.11.2023. године у 13.00 часова, у сали 5, кандидат Драгана Лазаревић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о успешности пословања јавних предузећа: теоријски и практични аспект“.

Упис

Студентске организације