English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

11.07.2024. године у 10.00 часова, у сали 4, кандидат Димитрије Стојановић браниће мастер рад под називом „Статистичка анализа утицаја авио саобраћаја на развој туристичке понуде Града Ниша“.

11.07.2024. године у 10.00 часова, у сали 5, кандидат Младен Анђелковић браниће мастер рад под називом „Посткејнзијанска схватања о ендогеној природи новца“.

10.07.2024. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Оливера Марковић браниће мастер рад под називом „Улога културног наслеђа у развоју туризма Републике Србије“.

10.07.2024. године у 11.00 часова, у сали 8 (рачунарска), кандидат Валентина Стојиљковић браниће мастер рад под називом „Развој и примена блокчејн технологије у банкарству“.

09.07.2024. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Марија Димић браниће мастер рад под називом „Покретање Brexita и његове последице на регулисање риболова и слободе кретања у Британским водама“

08.07.2024. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Maјa Драгић браниће мастер рад под називом „Третман тржишне моћи у политици заштите конкуренције“.

08.07.2024. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Катарина Цветковић браниће мастер рад под називом „Европска монетарна унија као оптимално валутно подручје“.

08.07.2024. године у 09.30 часова, у сали института, кандидат Ана Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Контрола ефикасности стратегије истраживања и развоја“.

31.05.2024. године у 12.00 часова, у сали 4, кандидат Милена Зоговић браниће мастер рад под називом „Вишекритеријумска анализа исправности пословања буџетских корисника: пример Града Ниша“.

29.05.2024. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Катарина Пецић браниће мастер рад под називом „Процена сталности пословања извештајног ентитета - теоријски и практични аспекти“.

21.05.2024. године у 11.00 часова, у сали 4, кандидат Јелена Танчев браниће мастер рад под називом „Валоризација туристичког потенцијала Бање Ковиљаче“

11.04.2024. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Марко Милојковић браниће мастер рад под називом „Формирање цена на олигополским тржиштима“.

10.04.2024. године у 11.00 часова, у сали 8 (рачунарска), кандидат Мирјана Младеновић браниће мастер рад под називом „Пословна примена мобилне вештачке интелигенције и технологије великих података“

10.04.2024. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ђурђина Ристић браниће мастер рад под називом „Информационе технологије у функцији ефикасног управљања ланцима снабдевања“.

08.03.2024. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Мирослав Маринковић браниће мастер рад под називом „Развојна улога фискалне политике“

Упис

Студентске организације