English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Стручне праксе

Стручна пракса је вид ваннставних активности студената, којe се реализују у оквиру програма основних академских и мастер академских студија. Садржај стручне праксе је конципиран у складу са циљевима праксе и специфичностима студијског програма на коме се реализује. У складу са поменутим актима на Економском факултету у Нишу студенти обављају обавезну стручну праксу, а могу обављати и летњу стручну праксу.

Обавезна стручна пракса

Обавезна стручна пракса је предвиђена студијским програмом и изводи се у организацији коју је студент изабрао у трајању од две радне недеље. За обавезну стручну праксу студент добија 3 ЕСПБ бода, која се укључују у диплому.

 Захтев за реализацију обавезне стручне праксе
 Упутство за реализацију обавезне стручне праксе


Летња стручна пракса

Летња стручна пракса није предвиђена студијским програмом и изводи се у организацији са којом Економски факултет у Нишу има склопљен Уговор о пословној сарадњи у трајању од 4 до12 радних недеља (1-3 месеца) у току јуна, јула, августа или септембра. За летњу стручну праксу у трајању од: 4 радне недеље студент добија 1 ЕСПБ, 8 радних недеља добија 2 ЕСПБ и 12 радних недеља добија 3 ЕСПБ. Ови ЕСПБ се укључују у саплемент дипломе.

 Упутство за реализацију летње стручне праксе
 Упут за обављање летње стручне праксе (одштампати обострано)


Уговори о пословној сарадњи

У циљу обезбеђивања стручне праксе за своје студенте, Економски факултет у Нишу има потписане уговоре и споразуме о пословној сарадњи са следећим привредним субјектима:

 • Град Ниш
 • Регионална привредна комора Ниш
 • ЈКП Паркинг сервис Ниш
 • ЈКП Медиана Ниш
 • ЈКП Тржница Ниш
 • Leoni Wiring Systems Southeast доо Прокупље
 • Big star Travel д.о.о. Ниш
 • Геронтолошки центар Ниш
 • Stock coffee Niš
 • АД Планинка Куршумлија
 • Град Пирот
 • Привредно друштво Тигар а.д. Пирот
 • Акционарско друштво за управљање Слободном зоном Пирот
 • Societe Generale банка Србија АД
 • ТРЕН ДОО Ниш
 • Победа МИТ доо Ниш
 • П.Д. Еурогласс Ниш
 • Yumis доо Ниш
 • Wiener Stadtische осигурање а.д.о. Београд
 • Банка Поштанска штедионица АД Београд
 • Трговинско предузеће Горење доо Београд
 • Продуктна берза АД Нови Сад
 • ERSTE Bank АД Нови Сад
 • ДДОР Нови Сад, а.д.о., Филијала Нови Сад – 15, Ниш
 • Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом ад Београд
 • Град Крушевац
 • Градска управа града Крушевца
 • Национална служба за запошљавање Филијала Крушевац
 • Регионална привредна комора Крушевац
 • ЈП Пословни центар Крушевац
 • ЈКП Водовод Крушевац
 • ЈКП Градска топлана Крушевац
 • ЈКП Крушевац
 • ЕПС Дистрибуција Крушевац
 • Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац
 • ФАМ А.Д. Крушевац
 • АМС АМК 987 Крушевац
 • BRAMY д.о.о. Александровац
 • Societe Generale банка Србија АД
 • Opportunity банка А.Д. Нови Сад
 • Привредно друштво JUGO-IMPEX E.E.R. ДОО Ниш
 • Град Лесковац
 • Радња за пружање књиговодствених услуга и послова контроле Goodwill Доња Трнава
 • ЈП Завод за уџбенике Београд
 • Агенција МТМ Лесковац
 • ДЦП Хемигал доо Лесковац
 • Мега Дата доо Лесковац
 • ЈП Спортско-рекреативни центар Дубочица  Лесковац
 • Туристичка организација града Лесковца
 • ЈП Пијаца Лесковац
 • Агенција за локални економски развој Лесковац
 • Фунго-југ доо Лесковац
 • ФХИ Здравље Лесковац
 • Општина Бела Паланка
 • Обућа Павле д.о.о. Бела Паланка
 • ОТП банка Србија ад Нови Сад
 • Општина Неготин
 • АД метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање
 • ЈП РТВ Врање
 • Привредно друштво за производњу и промет роба на велико и мало Украс доо Врање
 • Привредно друштво за графичку делатност Плутос доо Врање
 • Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, огранак „Електродистрибуција Ниш“
 • Општина Мерошина
 • Општина Књажевац
 • Еликсир Прахово ДОО Прахово
 • Општина Бујановац
 • Општинска управа општине Алексинац
 • Градска управа Врање
 • Општина Владичин Хан
 • Општина Медвеђа
 • Град Зајечар
 • Градска управа града Смедерева
 • Поликлиника Хуман
 • Аерокарте доо Београд
Упис

Студентске организације