English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Ангажовани по уговору

Др Слађана Ристић-Горгиев

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: филозофски 413 сутурен
Консултације:
е-маил: sladjana.ristic.gorgiev@filfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 514-312 лок.160
Предмети: ОАС - 4416 Основи филозофије
ОАС - 4417 Филозофија економије

Др Марко Милојковић

Звање: редовни професор
Катедра:
Кабинет:
Консултације:
е-маил: marko.milojkovic@elfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 529-363
Предмети: МАС - 7421 Увод у машинско учење у пословању
МАС - 7433 Интернет пословање и wеб аналитика

Др Марко Петковић

Звање: редовни професор
Катедра:
Кабинет: ПМФ сутурен
Консултације:
е-маил: dexterofnis@gmail.com
Телефон: 018 533-015 lok.102
Предмети: МАС - 7411 Програмирање за пословне примене 1
МАС - 7414 Програмирање за пословне примене 2

Др Дејан Марковић

Звање: ванредни професор
Катедра:
Кабинет: филозофски 405 сутурен
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: dejan.markovic@filfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 514-312 лок.147
Предмети: ОАС - 4023 Руски језик I
ОАС - 4031 Руски језик II
ОАС - 4123 Руски језик III
ОАС - 4131 Руски језик IV
ОАС - 4498 Руски језик - други страни језик

Др Славиша Ковачевић

Звање: ванредни професор
Катедра:
Кабинет: IV 11 четврти спрат
Консултације: уторак 11:00-13:00
среда 11:00-13:00
е-маил: slavisa@prafak.ni.ac.rs
Телефон: 018 500-260
Предмети: ОАС - 4004 Социологија

Др Мирослав Миловановић

Звање: доцент
Катедра:
Кабинет:
Консултације:
е-маил: miroslav.b.milovanovic@elfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 529-363
Предмети: МАС - 7421 Увод у машинско учење у пословању
МАС - 7433 Интернет пословање и wеб аналитика

Мр Александра Бреу

Звање: предавач
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II anex 7 други спрат
Консултације: субота 10:00-11:00
е-маил: breual@gmail.com
Телефон: 018 528-654
Предмети: ОАС - 4022 Немачки језик I
ОАС - 4030 Немачки језик II
ОАС - 4122 Немачки језик III
ОАС - 4130 Немачки језик IV
ОАС - 4497 Немачки језик - други страни језик
Упис

Студентске организације