English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2017-12-29 Емоционална интелигенција менаџера и осталих запослених као детерминанта раста продуктивности рада и развоја интелектуалног капитала предузећа
Кандидат: Божидар Пешић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Горан Миловановић
 2017-12-26 Утицај компензационих програма менаџера на друштвено одговорне активности у корпоративном предузећу
Кандидат: Јована Поповић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Биљана Ђорђевић
 2017-12-26 Утицај глобалне економско-финансијске кризе на привреду Републике Србије
Кандидат: Милица Стошић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Срђан Маринковић
 2017-12-25 Примена метода статистичке анализе у функцији планирања запошљавања
Кандидат: Никола Станковић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Вера Ђорђевић,Винко Лепојевић
 2017-12-25 Компаративна анализа економско-социјалних индикатора развоја земаља Југоисточне Европе
Кандидат: Саша Јанковић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Бранислав Митровић
 2017-12-21 Развој регулисања слободе кретања робе са фокусом на њену дистрибуцију и заштиту потрошача
Кандидат: Теодора Бојат
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић,Тамара Миленковић-Керковић,Сузана Ђукић
 2017-12-21 Алтернативни приступи истраживању улоге државе у привреди
Кандидат: Милан Јовановић
Комисија: Марија Џунић,Наташа Голубовић,Драган Петровић
 2017-12-21 Ресурсна основа и перспективе развоја туризма на територији Топличког управног округа
Кандидат: Вера Ракићевић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Вукашин Шушић,Соња Јовановић
 2017-12-20 Групно финансирање преко Интернета
Кандидат: Милена Ристић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Јовица Станковић,Јелена Станковић
 2017-12-20 Искуства у примени таргетирања инфлације као монетарне стратегије
Кандидат: Милош Радовановић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Мирјана Јемовић
 2017-12-20 Улога друштвених медија у електронском пословању предузећа
Кандидат: Марко Слабић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2017-12-18 Утицај задовољства послом на ефикасност пословања малих и средњих предузећа
Кандидат: Страхиња Манић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Стефановић,Бојан Крстић
 2017-12-15 Формирање цена на тржиштима фактора производње
Кандидат: Душан Тасковић
Комисија: Бобан Стојановић,Бранислав Митровић,Снежана Радукић
 2017-12-15 Примена Web аналитике у пословној пракси предузећа
Кандидат: Нада Шејић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Винко Лепојевић
 2017-12-15 Употреба информационих и комуникационих технологија у циљу развоја стратегије отпорних ланаца снабдевања
Кандидат: Јелена Станковић
Комисија: Горан Миловановић,Нада Барац,Александра Анђелковић
 2017-12-14 Морал припадника Војске Србије
Кандидат: Аница Стевановић
Комисија: Марија Радосављевић,Раденко Милојевић,Ивана Симић
 2017-12-14 Редизајнирање ланаца снабдевања
Кандидат: Јована Јањић
Комисија: Горан Миловановић,Александра Анђелковић,Сузана Стефановић
 2017-12-14 Статистичка анализа структуре активног становништва у Републици Србији
Кандидат: Лидија Радојичић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Вера Ђорђевић,Винко Лепојевић
 2017-12-14 Управљање активом банака у условима финансијске кризе
Кандидат: Снежана Цолић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Мирјана Јемовић
 2017-12-14 Туризам Нишавског управног округа: карактеристике и перспективе развоја
Кандидат: Слободан Станковић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Соња Јовановић,Владислав Марјановић
 2017-12-13 Обележја монетарних политика земаља БРИКС-а
Кандидат: Даница Савић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Срђан Маринковић
 2017-12-13 Анализа структуре јавних расхода Републике Србије и компарација са изабраним земљама
Кандидат: Марко Ђорђевић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић
 2017-12-13 Пословна интелигенција и управљање знањем предузећа
Кандидат: Стефан Китановић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2017-12-13 Компаративна анализа предузетничке активности жена и мушкараца у Републици Србији
Кандидат: Александра Спасић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Стефановић,Данијела Стошић-Панић
 2017-12-13 Специфичности развоја и примене мобилне пословне интелигенције у електронском пословању предузећа
Кандидат: Стефан Нешић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2017-12-13 Актуелни проблеми регионалног развоја Републике Србиjе и начини за њихово превазилажење
Кандидат: Дијана Стојадиновић
Комисија: Владислав Марјановић,Живорад Глигоријевић,Игор Младеновић
 2017-12-13 Коришћење Lean праксе као катализатора за озелењавање ланца снабдевања
Кандидат: Јелена Митровић
Комисија: Горан Миловановић,Нада Барац,Весна Секулић
 2017-12-13 Финансијски аспекти употребе криптовалута
Кандидат: Александар Динчић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Срђан Маринковић
 2017-12-13 Кључни инструменти монетарне политике централних банака изабраних земаља
Кандидат: Ана Станковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић
 2017-12-12 Значај вишедимензионалног приступа евалуацији перформанси пројеката за ефикасно инвестиционо одлучивања
Кандидат: Жељко Радоњић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Маја Ивановић-Ђукић
 2017-12-12 Обрачун трошкова по активностима у здравственим организацијама
Кандидат: Јелена Стефановић
Комисија: Љиља Антић,Благоје Новићевић,Татјана Стевановић
 2017-12-12 Риверсна логистика и еколошки проблеми
Кандидат: Милош Стошић
Комисија: Горан Миловановић,Сузана Ђукић,Александра Анђелковић
 2017-12-12 Улога пословне интелигенције и одлучивања у конципирању менаџмента перформанси
Кандидат: Тијана Потић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић,Славољуб Миловановић
 2017-12-12 Реиндустријализација у функцији привредног развоја Републике Србије
Кандидат: Марија Младеновић
Комисија: Владислав Марјановић,Живорад Глигоријевић,Игор Младеновић
 2017-12-11 Рачуноводствени и порески аспект финансијског резултата
Кандидат: Миљана Банковић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Милица Ђорђевић
 2017-12-11 Узроци смањења издашности царина у фискалном систему Републике Србије
Кандидат: Милена Лозанац
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2017-12-11 Контрола стратегије дезинвестирања у функцији ефективног реструктурирања предузећа
Кандидат: Невена Грујић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Сузана Стефановић
 2017-12-11 Потенцијали и перспективе развоја туризма на Златару
Кандидат: Милош Ранђеловић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Владислав Марјановић
 2017-12-11 Консалтинг као неутрални банкарски посао у функцији унапређења пословања малих и средњих предузећа
Кандидат: Милена Благојевић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Тамара Миленковић-Керковић
 2017-12-11 Ниво усклађености приходне и расходне стране буџета града Лесковца
Кандидат: Сашка Јовановић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Соња Јовановић
 2017-12-11 Анализа јавног дуга у решавању проблема буџетског дефицита
Кандидат: Јелена Митровић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2017-12-11 Стратегија лиценцирања у функцији раста предузећа
Кандидат: Сања Војводић
Комисија: Сузана Стефановић,Бојан Крстић,Маја Ивановић-Ђукић
 2017-12-11 Преломна тачка рентабилности као инструмент ефикасног пословног одлучивања у корпоративним предузећима
Кандидат: Марија Коцић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Раденко Милојевић
 2017-12-09 Политички пословни циклуси
Кандидат: Андреја Цветковић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Драгослав Китановић
 2017-12-08 Карактеристике и перспективе привредног развоја Општине Бор
Кандидат: Сања Томић
Комисија: Владислав Марјановић,Зоран Аранђеловић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2017-12-07 Мерџери и аквизиције као механизам власничког, организационог и стратегијског престуктурирања у банкарском сектору
Кандидат: Бојана Марковић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Мирјана Јемовић
 2017-11-30 Статистичка анализа ставова запослених у Нишавској области о задовољству зарадом
Кандидат: Александра Станојевић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Винко Лепојевић,Биљана Ђорђевић
 2017-11-25 Утицај ланаца снабдевања на животну средину
Кандидат: Јована Смиљковић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Драгана Раденковић-Јоцић
 2017-11-24 Статистичка анализа трошкова квалитета и њихово рачуноводствено обухватање
Кандидат: Маја Лукић
Комисија: Винко Лепојевић,Тадија Ђукић,Горица Бошковић
 2017-11-24 Савремени приступ управљању квалитетом у индустрији
Кандидат: Немања Петровић
Комисија: Горица Бошковић,Марија Радосављевић,Весна Јанковић-Милић
 2017-11-22 Утицај националне културе на садржај међународног менаџмента људских ресурса у мултинационалним компанијама
Кандидат: Александра Ђокић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Раденко Милојевић,Горан Миловановић
 2017-11-20 Ревизија успеха
Кандидат: Драгана Петковић
Комисија: Љиљана Бонић,Милорад Стојилковић,Дејан Спасић
 2017-11-20 Развој информационих система и технологија за управљање људским ресурсима предузећа
Кандидат: Љиљана Јовић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Биљана Ђорђевић
 2017-11-20 Управљање сајбер ризицима у глобалним ланцима снабдевања
Кандидат: Марко Пуповић
Комисија: Горан Миловановић,Нада Барац,Александра Анђелковић
 2017-11-15 Перспективе развоја планинског туризма Старе планине и Власине
Кандидат: Милица Николић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Живорад Глигоријевић,Вукашин Шушић
 2017-11-15 Економско - географска валоризација туристичког потенцијала Златиборског округа
Кандидат: Далиборка Крстић
Комисија: Вукашин Шушић,Живорад Глигоријевић,Дејан Ђорђевић
 2017-11-14 Анализа финансијског положаја и успешности на примеру предузећа ЈКП „NAISSUS“ Ниш
Кандидат: Младен Петковић
Комисија: Љиљана Бонић,Милорад Стојилковић,Дејан Спасић
 2017-11-14 Управљање услужном понудом
Кандидат: Александра Баљевић
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Сузана Стефановић
 2017-11-14 Секјуритизација и светска финансијска криза
Кандидат: Катарина Стевић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Мирјана Јемовић
 2017-11-14 Савремени трендови развоја међународног туризма
Кандидат: Владислав Ђорђевић
Комисија: Вукашин Шушић,Соња Јовановић,Дејан Ђорђевић
 2017-11-13 Екотуристички потенцијал Војводине
Кандидат: Ана Игњатовић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Соња Јовановић
 2017-11-13 Примена система квалитета у индустрији млека – пример предузећа "Млекарa Гложане"
Кандидат: Анђелка Цветковић
Комисија: Горица Бошковић,Живорад Глигоријевић,Марија Радосављевић
 2017-11-10 Специфичности управљања људским ресурсима у процесу стварања вредности применом концепта Six Sigma
Кандидат: Милица Ристић
Комисија: Марија Радосављевић,Раденко Милојевић,Биљана Ђорђевић
 2017-11-10 Развојни потенцијали медицинског туризма
Кандидат: Марија Цветановић
Комисија: Владислав Марјановић,Соња Јовановић,Дејан Ђорђевић
 2017-11-09 Компензације менаџера у функцији контроле перформанси у децентрализованом предузећу
Кандидат: Невена Вучетић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Биљана Ђорђевић
 2017-11-09 Улога и значај конципирања и примене интегралног управљачко – контролног модела за усмеравање пословног успеха савремених предузећа у ери економије знања
Кандидат: Данка Грубач
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Биљана Ђорђевић
 2017-11-09 Брендирање као фактор позиционирања услужне организације
Кандидат: Немања Мијатовић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Ана Поповић
 2017-11-08 Улога финансијског сектора у финансирању привредног раста
Кандидат: Дарко Марковић
Комисија: Игор Младеновић,Слободан Цветановић,Владислав Марјановић
 2017-11-08 Финансијско извештавање о новчаним токовима на примеру јавног предузећа "Пошта Србије"
Кандидат: Јована Бркић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Милорад Стојилковић
 2017-11-06 Улога етнографских мотива у развоју културног туризма Источне Србије
Кандидат: Сандра Живановић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Владислав Марјановић
 2017-10-30 Значај страних директних инвестиција за развој пољопривреде Републике Србије
Кандидат: Дарко Стоименов
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Снежана Радукић,Соња Јовановић
 2017-10-17 Евалуација и контрола перформанси процеса управљања знањем
Кандидат: Немања Веселиновић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Ивана Симић
 2017-10-17 Улога Lean производње у управљању ланцима снабдевања
Кандидат: Ивана Петровић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Марија Радосављевић
 2017-10-16 Неиспуњеност критеријума конвергенције као узрок кризе у Европској монетарној унији
Кандидат: Јелена Петровић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Драган Петровић
 2017-10-14 Вишекритеријумска анализа увођења алтернативних технологија у процесу производње
Кандидат: Милица Пејчић
Комисија: Јелена Станковић,Жарко Поповић,Весна Јанковић-Милић
 2017-10-13 Улога и значај Светске Банке у финансирању пројеката у Републици Србији
Кандидат: Славољуб Ивковић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Бранислав Митровић
 2017-10-13 Примена статистичких метода у анализи успешности пласирања банкарских производа
Кандидат: Владан Манојловић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Вера Ђорђевић,Винко Лепојевић
 2017-10-12 Информациони домети обрачуна по варијабилним трошковима
Кандидат: Ана Николић
Комисија: Љиља Антић,Благоје Новићевић,Татјана Стевановић
 2017-10-11 Трговински менаџмент у савладавању тајни берзанске трговине
Кандидат: Марко Димитров
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Марина Ђорђевић
 2017-10-10 Акционарско друштво – пут развоја од Прве директиве компанијског права ЕУ до Уредбе о статуту Европске компаније
Кандидат: Александра Радосављевић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић,Тамара Миленковић-Керковић,Весна Секулић
 2017-10-10 Мерење перформанси у непрофитним организацијама као инструмент процеса стратегијске контроле
Кандидат: Марија Гроздановић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Маја Ивановић-Ђукић
 2017-10-10 Системи осигурања депозита
Кандидат: Миљана Терзић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Мирјана Јемовић
 2017-10-09 Статистичка анализа способности процеса производње у аутомобилској индустрији
Кандидат: Немања Јовановић
Комисија: Вера Ђорђевић,Винко Лепојевић,Весна Јанковић-Милић
 2017-10-09 Значај рециклаже електронског и електричног отпада за очување квалитета животне средине
Кандидат: Олгица Мишић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Весна Секулић
 2017-10-09 Статистичка анализа искоришћености потенцијала планинског туризма у Републици Србији
Кандидат: Горан Петровић
Комисија: Вера Ђорђевић,Весна Јанковић-Милић,Соња Јовановић
 2017-10-06 Компаративна анализа уравнотеженог система мера перформанси пословних банака и производних предузећа
Кандидат: Милан Цветановић
Комисија: Благоје Новићевић,Борко Крстић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2017-10-05 Значај логистичких способности за изградњу отпорних ланаца снабдевања
Кандидат: Богдан Остојић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Александра Анђелковић
 2017-10-05 Вишекритеријумска анализа пословних перформанси предузећа
Кандидат: Јелена Вељковић
Комисија: Јелена Станковић,Жарко Поповић,Љиља Антић
 2017-10-05 Утицај конкуренције на економску ефикасност пословања у различитим тржишним стањима
Кандидат: Милан Тасковић
Комисија: Бобан Стојановић,Снежана Радукић,Бранислав Митровић
 2017-09-28 Комбиновање перформанси предузећа са одрживим развојем: поређење Lean i Green приступа
Кандидат: Јелена Ђурђекановић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Надица Фигар
 2017-07-13 Стратегија заједничких улагања као начин остваривања пословног успеха предузећа
Кандидат: Мартина Миладиновић
Комисија: Сузана Стефановић,Весна Секулић,Маја Ивановић-Ђукић
 2017-07-12 Примена девизних интервенција у вођењу монетарне политике централне банке
Кандидат: Ана Младеновић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић
 2017-07-12 Перформансе система здравственог осигурања у Републици Србији
Кандидат: Зоран Богдановић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Соња Јовановић
 2017-07-12 Заједнице брендова као средство развијања лојалности потрошача
Кандидат: Стефан Мирковић
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Горан Миловановић
 2017-07-12 Добровољни пензијски фондови као институционални инвеститори
Кандидат: Јелена Калајџић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Марина Ђорђевић
 2017-07-12 Контрола стратегије диверзификације
Кандидат: Александра Цекић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Сузана Ђукић
 2017-07-10 Развој cloud технологије из пословне перспективе
Кандидат: Мина Перуновић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Винко Лепојевић
 2017-07-10 Развој и примена широкопојасне интернет технологије
Кандидат: Драгана Ђонић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Винко Лепојевић
 2017-07-06 Анализа монетарних и фискалних перформанси земаља БРИКС-а
Кандидат: Марија Миленковић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Иван Марковић
 2017-06-26 Квантитативне олакшице у условима финансијске кризе
Кандидат: Саша Филиповић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић
 2017-06-21 Базелски стандарди као основа међународне регулације банака
Кандидат: Виолета Јеремијев
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2017-06-20 Мобилно банкарство као развојна тенденција у савременом банкарству
Кандидат: Александар Трифуновић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић,Огњен Радовић
 2017-06-14 Тржиште шећера Републике Србије
Кандидат: Иван Прокић
Комисија: Бобан Стојановић,Биљана Ракић,Снежана Радукић
 2017-06-08 Циљна функција као инструмент ефикасног пословног одлучивања
Кандидат: Жарко Стојановић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Ивана Симић
 2017-06-08 Контрола стратегије друштвене одговорности предузећа
Кандидат: Милица Христов
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Надица Фигар
 2017-06-06 Финансијско извештавање о статусној промени издвајања
Кандидат: Јована Стојановић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Љиљана Бонић
 2017-06-05 Поштовање стандарда у међународној трговини као нецаринска баријера
Кандидат: Владан Вацић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Драган Петровић
 2017-05-29 Управљање лојалношћу потрошача у услужном сектору
Кандидат: Милан Јевремовић
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Горан Миловановић
 2017-05-17 Методологије и технике за моделирање пословних процеса као фактор процесног менаџмента
Кандидат: Марија Стојановић
Комисија: Марија Радосављевић,Раденко Милојевић,Славољуб Миловановић
 2017-05-11 Вишедимензионалност концепта управљања перформансама јавних предузећа
Кандидат: Марија Миљковић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Драгана Раденковић-Јоцић
 2017-05-05 Стратешки правци развоја одрживог туризма на примеру града Пирота
Кандидат: Милош Стојановић
Комисија: Соња Јовановић,Живорад Глигоријевић,Дејан Ђорђевић
 2017-04-26 Перспективе развоја манифестационог туризма у Западној Србији
Кандидат: Емина Малинић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Дејан Ђорђевић
 2017-04-21 Упоредна анализа пословања банака у земљама југоисточне Европе
Кандидат: Далибор Ћириловић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Марина Ђорђевић
 2017-04-20 Одрживи развој туризма на Калафату
Кандидат: Александар Мишковић
Комисија: Милан Спасојевић,Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић
 2017-04-20 Фундаментална анализа акција из скупа најликвиднијих акција Београдске берзе
Кандидат: Бранислав Максић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Љиљана Бонић
 2017-04-20 Организовање и заштита потрошача
Кандидат: Јелена Дикић
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Тамара Миленковић-Керковић
 2017-04-19 Финансијско извештавање о приходима на примеру предузећа д.о.о. „ЕЛИТ М“ Ниш
Кандидат: Маја Војиновић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Милорад Стојилковић
 2017-04-19 Развој и примена нових генерација веб технологије у електронском пословању предузећа
Кандидат: Милена Младеновић
Комисија: Славољуб Миловановић,Небојша Стојковић,Огњен Радовић
 2017-04-19 Компаративна анализа осигурања пољопривреде у Србији и неким земљама Европске уније
Кандидат: Марија Станковић
Комисија: Соња Јовановић,Евица Петровић,Живорад Глигоријевић
 2017-04-19 Кредитна политика банака у условима финансијске кризе
Кандидат: Александра Ристић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2017-04-13 Улога информационо-комуникационих технологија у регионалном развоју
Кандидат: Милан Динић
Комисија: Славољуб Миловановић,Живорад Глигоријевић,Огњен Радовић
 2017-03-21 Значај интерног маркетинга за унапређење интерфункционалне координације у предузећу
Кандидат: Милена Михајловић
Комисија: Љиљана Станковић,Сузана Ђукић,Ивана Симић
 2017-03-17 Концепт привредног раста у економији знања
Кандидат: Слободан Анђелковић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Драгослав Китановић
 2017-03-17 Исказна моћ напомена уз консолидоване финансијске извештаје
Кандидат: Мирна Стојановић
Комисија: Милорад Стојилковић,Љиљана Бонић,Дејан Спасић
 2017-03-14 Финансијско извештавање индиректних буџетских корисника на примеру Студентског центра Ниш
Кандидат: Александра Нешић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Љиљана Бонић
 2017-03-14 Маркетинг комуницирање у функцији креирања вредности за потрошаче у сектору услуга
Кандидат: Милош Јевремовић
Комисија: Љиљана Станковић,Сузана Ђукић,Нада Барац
 2017-03-07 Правно-економски аспекти примене Базел стандарда у управљању ризицима на примеру Комерцијалне банке а.д. Београд
Кандидат: Тамара Митровић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Борко Крстић
 2017-02-23 Специфичности управљања системом квалитета у прехрамбеној индустрији - студија случаја Yumis d.o.o. Ниш
Кандидат: Милена Митровић
Комисија: Горица Бошковић,Живорад Глигоријевић,Соња Јовановић
 2017-02-14 Делокруг рада и модели организовања Врховних ревизорских институција у земљама ЕУ и Републици Србији
Кандидат: Миљана Божић
Комисија: Љиљана Бонић,Милорад Стојилковић,Дејан Спасић
 2017-02-14 Туристички потенцијал бања Источне Србије
Кандидат: Драгана Цветковић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Милан Спасојевић,Живорад Глигоријевић
 2017-02-13 Ограничења у имплементацији Стратегије одрживог развоја Републике Србије
Кандидат: Сандра Митић
Комисија: Снежана Радукић,Бобан Стојановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2017-01-16 Управљање услугом као инструментом маркетинга
Кандидат: Панагиотис Пападимитриу
Комисија: Љиљана Станковић,Сузана Ђукић,Тамара Миленковић-Керковић
Упис

Студентске организације