English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2022-12-30 Статистичка анализа заступљености родне равноправности у Републици Србији
Кандидат: Александра Поповић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Винко Лепојевић,Јелена Станковић
 2022-12-29 Обрачун трошкова по активностима у спортским организацијама
Кандидат: Јелена Стаменковић
Комисија: Љиља Антић,Татјана Стевановић,Бојана Новићевић Чечевић
 2022-12-29 Узроци и последице глобалне финансијске кризе
Кандидат: Милица Лазаревић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Игор Младеновић
 2022-12-29 Конкурентност предузећа у различитим тржишним структурама
Кандидат: Јелена Коцић
Комисија: Бобан Стојановић,Снежана Радукић,Игор Младеновић
 2022-12-28 Утицај пандемије COVID-19 на ланце снабдевања у индустрији полупроводника
Кандидат: Јелена Илић
Комисија: Горан Миловановић,Сузана Ђукић,Бојан Крстић
 2022-12-28 Потенцијали и перспективе развоја туризма Западне Србије
Кандидат: Александра Јовановић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Владислав Марјановић,Светлана Соколов-Младеновић
 2022-12-23 Потенцијали развоја културног туризма Републике Грчке
Кандидат: Анђела Петровић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Владислав Марјановић,Соња Јовановић
 2022-12-22 Спољна трговина земаља чланица CEFTA споразума
Кандидат: Тања Филиповић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Игор Младеновић
 2022-12-22 Развој туризма на територији Пчињског округа
Кандидат: Милош Златковић
Комисија: Соња Јовановић,Марија Петровић-Ранђеловић,Дејан Ђорђевић
 2022-12-21 Развој система за мерење перформанси треће мисије универзитета
Кандидат: Милан Ђокић
Комисија: Бојан Крстић,Марија Радосављевић,Данијела Стошић-Панић
 2022-12-21 Развој информационих технологија и стандарда за подршку моделима електронског учења и образовања
Кандидат: Радмила Ивановић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић,Ивана Марковић
 2022-12-21 Утицај вештачке интелигенције на пословање
Кандидат: Петар Милојковић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Ивана Марковић
 2022-12-16 Мерење перформанси продуктивности, квалитета и времена у модерном предузећу
Кандидат: Иконија Стаменковић
Комисија: Бојана Новићевић Чечевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2022-12-16 Управљање пословним перформансама и ризицима предузећа
Кандидат: Александра Рајковић
Комисија: Бојана Новићевић Чечевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2022-12-15 Мерење перформанси продуктивности у функцији унапређења пословања
Кандидат: Јована Миленковић
Комисија: Бојана Новићевић Чечевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2022-12-15 Обрачун трошкова по активностима и мерење перформанси
Кандидат: Катарина Стојиљковић
Комисија: Бојана Новићевић Чечевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2022-12-13 Спољна трговина земаља чланица BRICS-а
Кандидат: Јелена Голубовић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Драган Петровић
 2022-12-09 Утицај пандемије COVID-19 на етичност понашања на тржишту криптовалута
Кандидат: Ана Крстић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Марија Радосављевић,Јовица Станковић
 2022-12-09 Улога земаља BRICS-а у обликовању глобалних економских односа
Кандидат: Јана Китановић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Бобан Стојановић
 2022-12-08 Пословна етика као основ превазилажења изазова електронског пословања
Кандидат: Мима Живковић
Комисија: Марија Радосављевић,Маја Ивановић-Ђукић,Ивана Марковић
 2022-12-07 Јавни дуг и привредни раст у условима пандемије COVID-19
Кандидат: Александар Костић
Комисија: Игор Младеновић,Владислав Марјановић,Драган Петровић
 2022-12-07 Туристички потенцијали општине Мерошина
Кандидат: Милица Коцић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Владислав Марјановић
 2022-11-29 Мерење и управљање идентитетом предузећа
Кандидат: Лазар Денић
Комисија: Бојан Крстић,Сузана Ђукић,Горан Миловановић
 2022-11-26 Ревизија ефикасности информационог система за Регистар непокретности у јавној својини
Кандидат: Ђорђе Петровић
Комисија: Љиљана Бонић,Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић
 2022-11-18 Утицај Индустрије 4.0 на риверсну логистику
Кандидат: Милица Лозанац
Комисија: Горан Миловановић,Марија Радосављевић,Бојан Крстић
 2022-11-18 Хоризонталне и вертикалне концентрације на тржишту аграрних производа у Републици Србији
Кандидат: Јована Василијевић
Комисија: Бобан Стојановић,Снежана Радукић,Соња Јовановић
 2022-11-17 Свет јавног дуга: теоријскe и емпиријскe обсервације
Кандидат: Милијана Рангелов
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Живорад Глигоријевић
 2022-11-17 Прогнозирање С&П 500 индекса применом статистичких модела временских серија
Кандидат: Лазар Јанковић
Комисија: Винко Лепојевић,Весна Јанковић-Милић,Мирјана Јемовић
 2022-11-17 Криптовалуте као спекулативни инструмент или развојна шанса унапређења платног промета
Кандидат: Стефан Милићевић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Мирјана Јемовић
 2022-11-16 Примена вишеструког регресионог модела у анализи ефеката пандемије Ковида 19 у Републици Србији
Кандидат: Душан Стојановић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Винко Лепојевић,Жарко Поповић
 2022-11-16 Туризам као фактор регионалног развоја Републике Србије
Кандидат: Соња Илић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Соња Јовановић,Ивана Костадиновић
 2022-11-15 Карактеристике спољнотрговинске политике Европске уније
Кандидат: Тамара Јоксимовић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Драган Петровић
 2022-11-15 Мерење перформанси непрофитних организација
Кандидат: Даница Живковић
Комисија: Бојана Новићевић Чечевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2022-11-14 Тенденције развоја урбаног туризма у свету
Кандидат: Филип Калчић
Комисија: Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић,Владислав Марјановић
 2022-11-14 Међународни монетарни систем – елементи и еволуција
Кандидат: Кристина Динчић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Драган Петровић
 2022-11-10 Теоријски оквир и компаративна анализа успешности примене таргетирања инфлације
Кандидат: Милан Глумичић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Срђан Маринковић
 2022-11-10 Перспективе развоја туризма Срема
Кандидат: Милан Миланов
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Владислав Марјановић
 2022-11-10 Примена Програма јавних расхода и финансијске одговорности (ПЕФА) у оцени ефикасности управљања јавним финансијама
Кандидат: Татјана Илић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Весна Јанковић-Милић
 2022-11-10 Инфлација и привредни раст у Републици Србији у актуелним условима привређивања
Кандидат: Јелена Игњатовић
Комисија: Игор Младеновић,Владислав Марјановић,Иван Марковић
 2022-11-09 Примена статистичке контроле квалитета на примеру компаније TIGAR TYRES D.O.O
Кандидат: Ана Митић
Комисија: Горица Бошковић,Марија Радосављевић,Весна Јанковић-Милић
 2022-11-09 Предности стратешког приступа друштвеној одговорности предузећа
Кандидат: Маја Митић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Марија Радосављевић,Сузана Стефановић
 2022-11-09 Друштвено одговорно понашање јединица локалне самоуправе
Кандидат: Марија Јовановић
Комисија: Марија Радосављевић,Маја Ивановић-Ђукић,Биљана Ђорђевић
 2022-10-24 Светско тржиште кафе
Кандидат: Бојана Козић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Драган Петровић
 2022-10-19 Пословна примена вештачке интелигенције и машинског учења
Кандидат: Јована Боричић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Ивана Марковић
 2022-10-15 Финансијско извештавање банака: теоријски и практички аспект
Кандидат: Миљана Максић
Комисија: Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић,Мирјана Јемовић
 2022-10-13 Стање и перспективе развоја спа и велнес туризма у бањама Војводине
Кандидат: Миљан Костић
Комисија: Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић,Владислав Марјановић
 2022-10-13 Анализа фискалних индикатора земаља бивше Југославије
Кандидат: Марија Ђурковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Срђан Маринковић
 2022-10-12 Утицај етичког понашања предузећа у области производње пива на привлачење и задржавање потрошача
Кандидат: Мирјана Марковић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Марија Радосављевић,Сузана Ђукић
 2022-10-12 Утицај пандемије COVID-19 на спољнотрговинско пословање малих и средњих предузећа земаља Западног Балкана
Кандидат: Анђела Миленковић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Стефановић,Тамара Миленковић-Керковић,Бојан Крстић
 2022-10-11 Стратегијски односи сарадње између привредних субјеката и универзитета
Кандидат: Емилија Живић
Комисија: Данијела Стошић-Панић,Сузана Стефановић,Бојан Крстић
 2022-10-10 Стратешки приступ изазовима одрживог развоја и заштите животне средине
Кандидат: Миљана Филиповић
Комисија: Снежана Радукић,Бобан Стојановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2022-10-10 Пандемија изазвана вирусом SARS-CoV-2 и привредна активност у Републици Србији
Кандидат: Немања Дејановић
Комисија: Игор Младеновић,Владислав Марјановић,Снежана Радукић
 2022-10-07 Политика заштите конкуренције и доминантни положај предузећа на тржишту
Кандидат: Сузана Банковић
Комисија: Бобан Стојановић,Снежана Радукић,Игор Младеновић
 2022-10-06 Индиректни корисници буџета Републике Србије – пример Крушевачког позоришта
Кандидат: Маријана Вулић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Јелена Радојичић
 2022-10-06 Утицај пандемије COVID-19 на ланце снабдевања у аутомобилској индустрији
Кандидат: Бранкица Ђурић
Комисија: Горан Миловановић,Сузана Ђукић,Сузана Стефановић
 2022-10-06 Мерење и евалуација ефективности и ефикасности односа са јавношћу
Кандидат: Јована Бонић
Комисија: Бојан Крстић,Сузана Ђукић,Горан Миловановић
 2022-10-06 Предности и недостаци пракси менаџмента перформанси у савременом пословном окружењу
Кандидат: Немања Грубиша
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Бојана Новићевић Чечевић
 2022-10-05 Вишекритеријумска оцена успешности пословања осигуравајућих компанија у Републици Србији
Кандидат: Милица Басарић Филиповић
Комисија: Јелена Станковић,Жарко Поповић,Евица Петровић
 2022-10-04 Прогнозирање токова залиха материјала у ланцу снабдевања
Кандидат: Ивана Милошевић
Комисија: Винко Лепојевић,Горан Миловановић,Весна Јанковић-Милић
 2022-09-08 Браничевски округ као туристичка дестинација: могућности и перспективе развоја
Кандидат: Катарина Николић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Соња Јовановић,Ивана Костадиновић
 2022-09-03 Управљање маркетингом односа са купцима у ланцу вредности
Кандидат: Вељко Тошић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Маја Ивановић-Ђукић
 2022-08-31 Продајно-промотивне тржишне институције као фактор развоја трговине
Кандидат: Миљана Марјановић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић,Сретен Ћузовић,Владислав Марјановић
 2022-08-30 Погоршање фискалних перформанси Републике Србије у условима кризе Ковид-19
Кандидат: Ивана Ђорђевић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Светлана Соколов-Младеновић
 2022-07-14 Мерење перформанси у lean предузећу
Кандидат: Тамара Ивковић
Комисија: Бојана Новићевић Чечевић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2022-07-13 Анализа доприноса мера аграрне политике производњи меда у Републици Србији
Кандидат: Ана Милутиновић
Комисија: Соња Јовановић,Марија Петровић-Ранђеловић,Дејан Ђорђевић
 2022-07-13 Савремене карактеристике конгресног туризма
Кандидат: Никола Нешић
Комисија: Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић,Соња Јовановић
 2022-07-12 Анализа дугорочне тенденције у кретању туристичког потенцијала Сокобање
Кандидат: Љиљана Станојевић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Винко Лепојевић,Соња Јовановић
 2022-06-04 Прорачун обима капитала и управљање капиталом у банкама
Кандидат: Марко Станчић
Комисија: Срђан Маринковић,Мирјана Јемовић,Јелена Радојичић
 2022-05-30 Инвестиције у људски капитал и расподела зарада на тржишту рада
Кандидат: Јелена Денић
Комисија: Марија Џунић,Наташа Голубовић,Драган Петровић
 2022-05-26 Анализа ефикасности пореза на доходак физичких лица у земљама бивше Југославије
Кандидат: Невена Петковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Сретен Ћузовић
 2022-05-26 Друштвена одговорност предузећа у функцији унапређења квалитета друштвене заједнице
Кандидат: Милица Ицић
Комисија: Марија Радосављевић,Маја Ивановић-Ђукић,Горан Миловановић
 2022-05-25 Финансијско банкарске институције као подржавајући фактор развоја трговине
Кандидат: Лидија Лазаров
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Срђан Маринковић
 2022-04-19 Интерна ревизија у ЈКП "Naissus" Ниш
Кандидат: Христина Маслаковић
Комисија: Љиљана Бонић,Дејан Спасић,Милица Ђорђевић
 2022-04-12 Обука експатријатa као фактор успешне реализације међународних радних задатака
Кандидат: Маја Wacker
Комисија: Биљана Ђорђевић,Горан Миловановић,Бојан Крстић
 2022-04-08 Анализа друштвено одговорног пословања у банкарском сектору
Кандидат: Александра Стојановић
Комисија: Марија Радосављевић,Маја Ивановић-Ђукић,Срђан Маринковић
 2022-04-07 Модели координације размене и класификација финансијских тржишта на основу система за извршење налога
Кандидат: Јована Петковић
Комисија: Срђан Маринковић,Мирјана Јемовић,Јелена Радојичић
 2022-03-11 Примена система квалитета на примеру ЈКП „Водовод“ Лесковац
Кандидат: Јована Ристић
Комисија: Горица Бошковић,Светлана Соколов-Младеновић,Марија Радосављевић
 2022-03-10 Утицај пандемије COVID-19 на туризам у свету
Кандидат: Катарина Филиповић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Сретен Ћузовић
 2022-03-09 Производи са географским пореклом и могућности њихове заштите: пример Беловодског пешчара
Кандидат: Драгана Васић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Соња Јовановић,Ивана Костадиновић
 2022-02-24 Утицај организационог модела централне банке на ефикасност монетарне политике
Кандидат: Габријела Николић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Срђан Маринковић
 2022-02-21 Електронско банкарство и електронски новац у Републици Србији
Кандидат: Петар Мирић
Комисија: Јелена Радојичић,Срђан Маринковић,Огњен Радовић
 2022-02-17 Најзначајније хиперинфлације XX века – сличности и разлике
Кандидат: Кристина Терзић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Срђан Маринковић
 2022-02-11 Изазови рада у глобалним виртуелним тимовима
Кандидат: Јована Миленковић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Ивана Симић,Огњен Радовић
 2022-02-11 Финансијско извештавање о токовима готовине: теоријски и практични аспект
Кандидат: Милица Бзенић
Комисија: Тадија Ђукић,Љиљана Бонић,Милица Ђорђевић
 2022-02-10 Облици примене информационо-комуникационе технологије у регрутовању кандидата са међународног тржишта рада
Кандидат: Александра Миљковић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Маја Ивановић-Ђукић,Огњен Радовић
 2022-02-08 Управљање технолошким променама у извршавању пословних процеса
Кандидат: Јована Петровић
Комисија: Данијела Стошић-Панић,Марија Радосављевић,Ивана Симић
 2022-02-03 Ефективност, ефикасност и флексибилност предузећа у новој економији
Кандидат: Оливера Михајловић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Бојана Новићевић Чечевић
 2022-01-26 Правни положај и значај Европске компаније за развој слободе кретања лица у Европској унији
Кандидат: Марија Тевденић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић,Тамара Миленковић-Керковић,Иван Марковић
 2022-01-14 Улога ММФ-а у решавању монетарних проблема
Кандидат: Марко Димитријевић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Игор Младеновић
 2022-01-12 Мерење перформанси у високошколским установама
Кандидат: Катарина Гашевић
Комисија: Бојана Новићевић Чечевић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2022-01-12 Мерење перформанси продуктивности у функцији реализације стратегије предузећа
Кандидат: Марина Здравковић
Комисија: Бојана Новићевић Чечевић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2022-01-11 Финансијско извештавање индиректних буџетских корисника на примеру ОШ „Дринка Павловић“ Куршумлија
Кандидат: Ана Стевчић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Љиља Антић
 2022-01-11 Значај интерног маркетинга у процесу стварања вредности за потрошаче
Кандидат: Наталија Илић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Биљана Ђорђевић
 2022-01-11 Домети ревизије правилности пословања Економских факултета у Републици Србији
Кандидат: Катерина Петровић
Комисија: Љиљана Бонић,Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић
Упис

Студентске организације